Kwaliteitsverbintenis

Bij MoleFrank nemen we kwaliteit serieus tijdens het hele productieproces van voedingsadditieven. Lees hieronder over onze certificeringen en de inzet die we hebben geleverd om daaraan te voldoen.

molefrank streeft naar kwaliteit

Kwaliteit is onze hoogste prioriteit

MOLEFRANK, S.L. bedrijf gewijd aan de marketing van zoetstoffen en hun groothandel aan bedrijven in de voedingsindustrie, handhaaft de bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie door de implementatie van het IFS Broker Food Safety and Quality System. Door zijn inzet voor traceerbaarheid en voedselveiligheid heeft het bedrijf de audit doorstaan die toegang geeft tot de IFS Broker certificering.

IFS BROOKER logo e1653323652744

IFS Makelaarscertificering

Klik op de onderstaande afbeelding om onze kwaliteitscertificering voor IFS Makelaars te zien.

Daartoe bevordert de bedrijfsleiding een systeem dat altijd gericht is op voortdurende verbetering en klantgerichtheid, alsmede een inspanning om het beheer te verbeteren door middel van de meetbare doelstellingen inzake kwaliteit en veiligheid die wij ons stellen.

Eenvoudige en doeltreffende service voor onze klanten

Bij MoleFrank geloven we in continue verbetering en eenvoudige en gemakkelijke procesoptimalisatie.

Wij smeden nauwe banden met onze klanten, met wie wij een hechte, loyale, eerlijke en transparante relatie onderhouden.

Voor ons is de traceerbaarheid van producten essentieel om een kwalitatief en veilig product te kunnen aanbieden.

MoleFrank baseert haar activiteiten op criteria en waarden zoals:

Garanderen dat al onze producten worden gemaakt in faciliteiten met adequate werkomgevingen en -middelen, zodat de regels en wetten inzake voedselproductie en werknemers worden nageleefd, zowel in ons bedrijf als bij onze leveranciers en partners.

    • Naleving van de specificaties en kwaliteitsnormen die intern, door onze klanten en/of door de geldende wetgeving zijn vastgesteld, met name die welke de traceerbaarheid en de hygiënisch-sanitaire omstandigheden van onze producten beogen.
    • Inspanning om de authenticiteit van alle op de markt gebrachte producten te garanderen, steunend op betrokken en opgeleid personeel dat zich bewust is van het belang van hun inzet voor de cultuur van kwaliteit en veiligheid van de producten.
    • Rationeel gebruik van de gebruikte natuurlijke hulpbronnen (voornamelijk grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen) door toepassing van milieu- en duurzaamheidsbeleid en door onze leveranciers en medewerkers hierbij te betrekken.
    • Wij handelen met professionele en persoonlijke ethiek, morele integriteit, loyaliteit, eerlijkheid en respect voor mensen.
  • Wij richten onze inspanningen op klanttevredenheid door te voldoen aan de met hen overeengekomen eisen, concurrerende en kwalitatieve oplossingen te bieden en passende suggesties te behandelen door middel van goede communicatie.

Dit beleid wordt periodiek herzien om het voortdurend aan te passen en wordt meegedeeld aan alle betrokken partijen (alle interne personeelsleden of anderen die betrokken zijn bij onze processen, leveranciers en klanten) zodat zij er kennis van kunnen nemen en eraan kunnen deelnemen.

Open chat
Hallo 👋
Kunnen we u helpen?